Välkommen till

Akros AB - Verksamhetsutveckling

Ett konsultföretag inom verksamhetsutveckling

Vi är ett konsultföretag inom verksamhetsutveckling som genom praktiskt förbättringsarbete har som mål att öka våra kunders konkurrenskraft. Oavsett om er förbättringspotential finns i en enskild produktionscell, att driva kundprojekt enligt PPAP, certifiering mot ISO9001/14001/IATF16949 eller i att verkställa er affärsplan i konkreta aktiviteter, så kan vi stödja er.

Effektivt kvalitetsarbete

Gemensamt för många framgångsrika och konkurrenskraftiga organisationer är tre viktiga beståndsdelar; tydlighet, gemensam värdegrund och prioriteringar. Tydligheten finns i vad man vill uppnå, vad kunderna/intressenterna efterfrågar och medarbetarnas roller genom ansvar och befogenheter. Den gemensamma värdegrunden skapar ett engagemang och genomsyrar alla aktiviteter som utförs på alla nivåer inom organisationen. Genom målstyrning skaffar organisationen sig kunskap för att våga göra prioriteringar, för att mäter man inte – så förstår man inte. Förstår man inte – så kan man inte styra rätt och Kan man inte styra – så kan man inte förbättra.

Vi på Akros kallar detta ”Effektivt kvalitetsarbete” – läs mer här!

Läs mer om kvalitetsarbete

Kört fast i ert förändringsarbete?

För att genomdriva en förändring som ger långsiktiga positiva effekter krävs både vision, kompetens, motivation, resurser och handlingsplanläs mer här!

  • När visionen fattas blir det inte förändring, istället uppstår förvirring.
  • När kompetensen fattas skapas ångest.
  • När motivationen fattas går det trögt – och resultatet tar tid.
  • När resurserna fattas skapas frustration.
  • När handlingsplanen fattas åstadkommes en känsla av ”falska starter”
Läs mer om förändringsarbete

Varför ska ni anlita Akros AB?

Vårt bidrag till er utveckling kan ha många olika former, beroende på hur er målbild ser ut eller i vilken fas er organisation befinner sig. De vanligaste insatserna är av typerna;

Analyser – t ex kvalitetsbristkostnader, värdeflöden, omvärldsanalys/SWOT, FMEA, tillgänglighet, ställ- och cykeltider.

Punktinsatser – t ex utbildningar inom intern revision, målstyrt ledarskap, FMEA och utveckling av ledningssystem för certifiering.

Coaching/Stöd över tiden – t ex 5S, processutveckling, interna revisioner, projektledning, mentorskap, interimsuppdrag.

Välkommen att kontakta oss för en vidare dialog om hur vi kan stärka Er konkurrenskraft!

Kontakta oss