Akros AB - Verksamhetsutveckling

Förändringsarbete

Så planerar ni ert förändringsarbete

I en omvärld som befinner sig i ständig utveckling är det ett hårt arbete att kunna skapa, bibehålla eller stärka sina konkurrensfördelar. Det räcker inte att välja rätt spår inledningsvis, utan marknaden kräver att verksamheten är i kontinuerlig utveckling.

Behovet av interna katalysatorer i det vardagliga förändringsarbetet är stort.

Målet är att du ska tillägna dig en djupare förståelse för förändringsprocesser och dess komplexitet samt kunna agera som katalysator och ledare vid förändringsarbete eller vara kreativt bollplank åt linjechefer och medarbetare som behöver stöd vid olika former av utvecklingsarbete.

1

Vision

En bra vision är inspirerande, ger kraft och energi. Börja därför förändringsarbetet med att utforma er vision. Visionen tas fram tillsammans med medarbetarna eftersom det är de som ska förverkliga den. För att visionen ska kännas inspirerande måste den ”tala till dem”. Visionen måste förstås också harmoniera med verksamhetens syften och mål om den ska kunna förverkligas.

2

Handlingsplan

När ni hittat er vision är det dags att lägga upp en strategi för det fortsatta arbetet. Visionen måste brytas ned till ett antal specifika och konkreta mål och utifrån dem ska du lägga upp en handlingsplan. Tänk då på att några mål ska kunna nås ganska snart (inom några månader) eftersom ”snabba resultat” kan höja motivationen hos dina medarbetare.

3

Skapa teamet

För att skapa teamet behöver ni identifiera nyckelpersoner med rätt drivkrafter och kompetensen som behövs för förändringen. Den bästa drivkraften är medarbetarnas nöjdhet med resultatet av förändringen. Som ledare ska du också vara vaksam på andra effekter av förändringsarbetet som utveckling av individerna för att hitta nya ledare och nya arbetssätt.

4

Motivera

En av dina huvuduppgifter som ledare är att motivera dina medarbetare till att vilja delta i förändringsarbetet. Motivation är en färskvara som måste fyllas på kontinuerligt så tänk därför på att bygga in motivation i det dagliga arbetet. Människor tar till sig förändringar i olika takt. Det finns saker du kan göra för att få så många som möjligt med dig.

Medarbetarna är kärnan i organisationen

Kärnan i varje organisation består av dess medarbetare. All förändring och utveckling är baserat på att påverka medarbetarnas beteende och agerande. Det handlar därför om att förändra människor och deras tankemönster. Varje medarbetare har behov av att förstå och utveckla sitt tänkande och agerande i nya sammanhang och mot nya mål. Ledare på alla nivåer måste kunna leda och hantera människor och processer samt driva förändring och utveckling i sitt dagliga arbete.

 

För att en förändring till det bättre ska kunna ske måste det finnas vision, kompetens, motivation, resurser och handlingsplan.

  • När visionen fattas blir det inte förändring utan istället uppstår förvirring.
  • När kompetensen fattas skapas ångest.
  • När motivationen fattas går det trögt – och resultatet tar tid.
  • När resurserna fattas skapas frustration.
  • När handlingsplanen fattas åstadkommes en känsla av ”falska starter”.

Har du fler frågor?

Tveka inte att kontakta oss! Du hittar all vår kontaktinformation här på hemsidan. Det går bra att ringa eller skicka ett formulär. Svarar vi inte på en gång så återkommer vi så snabbt vi kan.

Kontakta oss